Edmond Hustinx Stimulans

(nl)

Kunst kan in de vrije markt niet altijd overleven. Het perspectief van de kunst en dat van het leven vallen niet altijd samen. Voor starters in de kunstenaarswereld is het vaak extra moeilijk een creatief idee te kunnen realiseren. Financiën om zich te ontwikkelen, zich te onderscheiden en ervaring op te doen ontbreken nog. Maar de drang om de sterke kanten van het aanwezige talent te laten zien en daarvoor draagkracht te verwerven is er wel. De Stichting Edmond Hustinx wil die starters stimuleren door per jaar drie maal een bedrag van € 2.500 voor een project, idee of event te verlenen. Presentatie van de stimulansen zal geschieden tijdens Winternights in december 2018. 

Op de vorige editie van Winternights in 2017 zijn de eerste twee stimulansen uitgereikt aan Anne Willem (Muziektheater over het heelal) en aan Marleen Boot (Kwaliteit van producten).


(en)

Art can not always survive in the free market. The perspective of art and that of life does not always coincide. For starters in the world of artists it is often extra difficult to realize a creative idea. Finances to develop, to distinguish themselves and to gain experience are still lacking. But the urge to show the strengths of the talent present and to acquire capacity for this is there. The Edmond Hustinx Foundation wants to stimulate those starters by giving three times an amount of € 2,500 per year for a project, idea or event. Presentation of the incentives will take place during Winternights in December 2018.

At the last edition of Winternights in 2017, the first two incentives were presented to Anne Willem (Music Theater on the Universe) and to Marleen Boot (Quality of Products).

Foto door Focus 22

Foto door Focus 22

Scriptieprijs Hogeschool zuyd

(nl)

De wedstrijd SCRIPTIEKUNST wordt door de Faculteit van de Kunsten van Hogeschool Zuyd jaarlijks georganiseerd, en bekroont de beste scriptie en/of documentatie van het eigen werk.
Doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de Faculteit van de Kunsten te stimuleren. Zo bouwen we ook een referentieplek op waar studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Hogeschool Zuyd.

De SCRIPTIEPRIJS wordt uitgereikt op Winternights 2018. In 2016 won Rita Hoofwijk deze prijs met haar scriptie Verwondering herkennen.


(en)

The THESIS ART competition is organized annually by the Faculty of Arts at Hogeschool Zuyd, and awards the best thesis and / or documentation of its own work. The aim is to stimulate an original and inspiring approach to theses within the Faculty of Arts of Zuyd. In this way, we also create a point of reference for students and lecturers within the Faculty to find inspiring examples of theses within the bachelor- and master programmes. Apart from the regular thesis, a critical reflection on or documentation of work can also be submitted. 

The Thesis Prize is awarded on Winternights 2018. In 2016, Rita Hoofwijk won this award with her thesis Verwondering herkennen.