Visietekst Winternights 2018

2018 brengt voor SoAP, VIA ZUID en C-TAKT niet alleen een heleboel spannende projecten van talentvolle makers maar ook een nieuwe editie van Winternights. In aanloop naar de voorbereidingen van de derde editie van Winternights maakten we de balans op van de afgelopen twee edities.

De eerste editie van 2016 was er vooral op uit om het vakpubliek bekend te maken met de makers van VIA ZUID en SoAP. De bewuste keuze om te focussen op het bereiken van professionals leverde voor heel wat makers nieuwe contacten en speelbeurten op. (zie bijlage). De editie van 2017 kende een schaalvergroting doordat C-TAKT, Intro, Fashionclash, Sally Dansgezelschap en GOTRA/Joost Vrouenraeds zich als aansloten als partner bij het festival. De impact van deze partners was duidelijk zichtbaar in de programmatie. Twee dagen lang kon je in het AINSI-gebouw een zeer diverse mix terugvinden van de meest uiteenlopende voorstellingen en projecten. Een voorstellingsaanbod dat niet alleen in de smaak viel bij de professionals maar ook bij een breder publiek. Winternights 2017 zag er qua organisatie én visie anders uit dan die van 2016. De afgelopen editie bewees dat het festival, met als Maastricht als uitvalsbasis én alles wat de partners kunnen bieden, een enorm potentieel kent voor de toekomst. Maar een toekomst die we pas kunnen verzekeren als er een heldere visie en afbakening komt over wat soort festival we willen én kunnen zijn. 

Vanaf 2018 wil Winternights een showcase-festival zijn van work-in-progress-projecten van atypische makers wiens werk zich niet zomaar laat vatten door de geijkte disciplines. Met onze bewuste keuze voor transdisciplinair en hybride werk willen we een springplank zijn voor makers die via gedurfde projecten een nieuwe vormentaal ontwikkelen waarbij de schotten worden opgeheven tussen performance, installatiekunst, dans en theater. De onconventionele projecten van de makers die SoAP, VIA ZUID en C-TAKT ondersteunen vragen ook om een onconventionele manier van creëren én presenteren. Voor de creaties verlaten we samen met de makers de geijkte presentatieplatformen en toveren we ongebruikelijke locaties om tot atelier én tot presentatieplek. Deze weldoordachte keuze dwingt ons om anders na te denken over hoe om te gaan met het publiek en de locatie. Daarom willen we het onderzoeksmatige karakter van een project zichtbaar maken tijdens Winternights. Het publiek krijgt zo toegang tot hoe de artistieke praktijk van onze makers zich ontwikkelt en hoe deze wordt vertaald in individuele projecten. 

De samenwerking tussen SoAP, VIA ZUID en C-TAKT kent een aantal troeven. Enerzijds delen we allemaal een “ongelukkige” ligging. Als organisatie opereren we in de periferie van ons eigen nationale (podium)kunstenlandschap waardoor we al te vaak worden geconfronteerd met beloftevolle makers die Nederlands of Belgisch Limburg verlaten en richting Brussel, Antwerpen of de Randstad trekken.  We willen die negatieve perceptie ombuigen en onze unieke ligging zien als een troef. Met Maastricht als uitvalsbasis willen we Winternights gebruiken om de interregionale relaties uit te diepen en te versterken. Het showcase-festival moet bewijzen dat talent ten volle tot ontwikkeling kan komen in de regio. Niet alleen de aanwezigheid van organisaties zoals SoAP, VIA ZUID of C-TAKT maar ook onderwijsinstellingen als Toneelacademie Maastricht, iArts Maastricht, LUCA School of Arts (Genk), Fontys Hogeschool (Tilburg) en PXL Hasselt bewijzen dat er plaatsen genoeg zijn waar artistiek talent tot ontwikkeling kan komen. Anderzijds laat de samenwerking tussen SoAP, VIA ZUID en C-TAKT toe om optimaal gebruik te maken van elkaars professionele netwerk. De vorige edities bewezen dat elke organisatie heel wat boeiende partners naar Maastricht kan lokken. Op die manier komt een heel breed en divers vakpubliek in aanraking met het werk van de SoAP-, VIA ZUID - en C-TAKT makers.

Als initiatiefnemers zijn we ervan overtuigd dat de keuze voor een showcase-festival de juiste formule is voor Winternights 2018 en het best past binnen de missie van zowel SoAP, VIA ZUID als C-TAKT. Onze focus op vakpubliek maakt Winternights voor ons als organisaties praktisch haalbaar én zorgt ervoor dat pril werk zich op een eigen ritme kan ontwikkelen.

Door Jasper Delbecke (2018)