Feedback

(nl)

Winternights is een showcase-festival voor talent van morgen en hun werk. Een showcase-festival zijn wil zeggen dat er enkel work-in-progress-projecten getoond zullen worden en geen ‘af’ werk. Deze keuze dwingt ons om anders na te denken over hoe om te gaan met het publiek en de locatie. Daarom willen we het onderzoeksmatige karakter van een project zichtbaar maken tijdens Winternights. Het publiek krijgt zo toegang tot hoe de artistieke praktijk van onze makers zich ontwikkelt en hoe deze wordt vertaald in individuele projecten. 

De makers op hun beurt waarderen de feedback van de toeschouwers. Dit kan zich vertalen op verschillende manieren. Dit kan zijn in de vorm van een na-gesprek of een persoonlijke babbel in de bar. Anderen willen een eerste idee delen met het publiek of wat zaken uitproberen om af te toetsen wat de reacties zijn. Anderen kiezen dan weer voor actieve publieksparticipatie en vragen gericht naar feedback. Aarzel dus zeker niet om je bedenkingen en reacties te delen met de makers.


(en)

Winternights is a showcase festival for tomorrow's talents and their work. Only work-in-progress projects will be shown, no 'finished' works. This choice forces us to think differently about how to deal with the audience and the location. We want to make the research-character of a project visible during Winternights. The audience thus gains access to how the artistic practice of our makers is developing and how this is translated into individual projects.

The makers in turn appreciate the feedback from the audience. This can be transferred in many different ways, being an after-talk or a personal chat in the bar. Some makers want to share an idea or a draft with the audience and see what the reactions are. Others opt for active public participation and will ask for feedback. Do not hesitate to share your thoughts and reactions with the makers.