HALL06-JimStephenson-55 WebRes.jpg

TAAT - hall33

VR 21 DEC - LAB: 2e verdieping (vergaderruimte) - Doorlopend met pauze
ZA 22 DEC - LAB: 2e verdieping (vergaderruimte) - Doorlopend met pauze


(nl)

Tussen 2013 en 2018 maakte TAAT in samenwerking met Europese architectuur- en theaterpartners de installaties HALL01 t.e.m. HALL06 als onderdeel van het langetermijnproject HALL33. De deelprojecten waren te zien in Maastricht, Keulen, Kortrijk, Berlijn en Zürich. Tijdens Winternights wordt hierop gereflecteerd in film, beeld, tekst en persoonlijke ervaringen. Daarnaast wordt de toekomst van het ultieme theater-als-architectuur-project HALL33 geschetst en krijgt het publiek een actieve inkijk in dit langetermijnproces. Deze wordt vormgegeven als een 'tafel van inhoud', waarrond het publiek wordt uitgenodigd tot verdieping en gesprek. Diverse gasten, experts en deelnemers uit eerdere edities worden uitgenodigd om aan te schuiven.


(en)

Between 2013 and 2018, TAAT - in collaboration with European architecture and theater partners - developed the installations HALL01 t.e.m. HALL06 as part of the long-term project HALL33. The sub-projects were shown in Maastricht, Cologne, Kortrijk, Berlin and Zurich. During Winternights this will be presented in film, image, text and personal experiences. In addition, the future of the ultimate theater-as-architecture project HALL33 is outlined, offering an active insight into this long-term process. Presented as a 'table of contents', the audience is invited for exploration and dialogue. Various guests, experts and participants from previous editions are invited to join.


Meer info/more info

TAAT


Credits

Concept: Breg Horemans & Gert-Jan Stam
Foto/photo: Jim Stephenson

Coproductie: SoAP