Winternights 2018

(nl)
In 2018 streek het festival neer in Het Radium (Sphinxkwartier) in Maastricht. Winternights presenteert work-in-progress van de talenten uit de podiumkunsten van vandaag, de voorhoede van morgen: ‘onaffe’ projecten van a-typische makers, kunstenaars wiens werk zich niet zomaar laat vatten door de geijkte disciplines. Choreografen, theatermakers, performers, componisten, filmmakers en beeldend kunstenaars, allen ontwikkelen via gedurfde projecten een nieuwe vormentaal en mixen performance, installatiekunst, dans en theater.

Welkom

Een 20tal makers gaat er werk presenteren, toetsen en testen, pitchen en met het publiek in gesprek. De fabriekspanden van Het Radium vormen dit jaar het decor van Winternights. Verschillende ruimtes in en om het KunstFront (festivalhart), het LAB-gebouw, de Rubberfabriek en de Gashouder richten we in als presentatieplekken, ateliers, pitchpodia, bars, hangout of dansvloer.

Beloftevolle makers

De volgende makers zijn dit jaar geselecteerd door SoAP, VIA ZUID, C-TAKT en partners SALLYdansgezelschap Maastricht, Intro in situ en FASHIONCLASH:

Anouk Friedli - Anthony van Gog - Audrey Apers - Benjamin Vandewalle - Dan Musset & Laurent Delom - Dario Tortorelli - Johannes Bellinkx - Lisa Horvath - Lola Bogaert - Maria Dominguez - Oona Libens - Patrick Housen - playField./Tim De Paepe - Rita Hoofwijk - Ruud Horrichs - Salomé Mooij - Sam Scheuermann - Sien Vanmaele - TAAT - Timo Tembuyser


(en)

In 2018 the festival lands at Het Radium (Sphinxkwartier) in Maastricht. Winternights presents work-in-progress of the talents from the performing arts of today, the forefront of tomorrow: 'unfinished' projects of a-typical makers, artists whose work can not be easily understood by the well-known disciplines. Choreographers, theater makers, performers, composers, filmmakers and visual artists, all develop a new visual language through daring projects and mix performance, installation art, dance and theater.

Welcome

Twenty artists will present, test and test work, pitch and talk to the audience. The factory buildings of Het Radium are the backdrop for Winternights this year. We design various spaces in and around the KunstFront (festival heart), the LAB building, the Rubber factory and the Gashouder as presentation spaces, workshops, pitch stages, bars, hangouts or dance floors.

Promising creators

The following makers have been selected this year by SoAP, VIA ZUID, C-TAKT and partners SALLY dance company Maastricht, Intro in situ and FASHIONCLASH:

Anouk Friedli - Anthony van Gog - Audrey Apers - Benjamin Vandewalle - Dan Musset & Laurent Delom - Dario Tortorelli - Johannes Bellinkx - Lisa Horvath - Lola Bogaert - Maria Dominguez - Oona Libens - Patrick Housen - playField./Tim De Paepe - Rita Hoofwijk - Ruud Horrichs - Salomé Mooij - Sam Scheuermann - Sien Vanmaele - TAAT - Timo Tembuyser

Video door Pedro Morato Gabao
Foto’s door Pedro Morrato Gabao & Mare Kusmanovski